Jazyky:            
Prayers for WYD - logo

Naposled sa pridali:

Čo a kedy sa modliť?

Naším cieľom je sa modliť okolo 21:00 hodín modlitbu za svetové dni mládeže v Krakove. Čas nie je nejako striktne určený, je len odporúčaný :).

Modlitba:

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom
Synovi, Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás
v Duchu Svätom, Tešiteľovi, Tebe dnes zverujeme
osudy sveta i každého človeka.

Osobitne Ti zverujeme mladých ľudí zo všetkých
národov, kultúr a jazykov. Sprevádzaj ich bezpečne
po spletitých cestách súčasného sveta a daj im milosť
plodného prežitia Svetových dní mládeže v Krakove.

Nebeský Otče, urob nás svedkami svojho milosrdenstva,
nauč nás prinášať vieru pochybujúcim,
nádejzúfalým,
lásku ľahostajným,
odpustenie vinným, radosť smutným.

Nech plameň milosrdnej lásky,
ktorý si v nás zapálil,
stane sa ohňom, ktorý premieňa ľudské
srdcia a obnovuje tvárnosť zeme.

Mária Matka milosrdenstva, oroduj za nás.
Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás.
Svätá sestra Faustína, oroduj za nás.


Prečo sa modliť?

Modlitieb nie je nikdy dosť!

Pápež František nás každý deň vyzýva k modlitbám za svetový mier, za rodiny, chorých, za nenarodené životy, za ľudí odvrátenej od Boha, za hlavy štátov, za ľudí, ktorí konajú zlo, za mládež. Vo svete sa deje veľa zla, ale v spoločnej modlitbe je ohromná sila!

Preto zverme Pánovi v spoločnej modlitbe:

  • pápeža Františka
  • ľudí, ktorí na SDM prídu
  • ľudí, ktorí na SDM prísť nemôžu
  • bezpečnosť na SDM
  • dobré prežitie SDM
  • prípravu SDM
  • všetkých, ktorí tu chcú stretnúť Krista
  • všetkých, ktorí tu budú chcieť urobiť dôležitý životný krok
  • všetkých, ktorí sa tu budú cítiť osamotení
  • všetkých, ktorí tu budú prežívať nejaké smútky, strasti


Pár tweetov pápeža Františka

"Drahí zasvätenie: prebuďte svet! Buďte svedkami rôznorodosti myslenia, konania a života!"

"Drahí mladí priatelia, vaše mená zapísané v nebi, v milosrdnom srdci Otca. Buďte statoční a choďte proti prúdu!"

"Najväčším darom, ktorý si môžeme navzájom dať, je láska, milosrdný pohľad, ochota počúvať a chápať, slovo povzbudenia a modlitba."

"Mladí ľudia! Boh je na vašej strane, verí vo vás, dúfa vo vás!"