Jazyky:            

Prečítaj si o modlitbe

Nejde o nič neobvyklé, ale modlitba nie je nič obyčajného. Prečítaj si, čo a kedy sa chceme modliť a neboj sa zapojiť tiež. Pozvi aj ďalších kamarátov a kamarátky od Teba z farnosti, spolkoch, školy, mestá. Do stretnutia zostáva pár dní, tak poď s nami prosiť Krista.

Pridaj sa k nám

Na začiatku sme boli dvaja, druhý deň nás bolo 10, do týždňa 100, dnes cez 160. Pridaj sa aj Ty! Chceme vytvoriť aktívny modlitebné spoločenstvo, ktoré sa bude modliť za WYD v poľskom Krakove.

Modli sa za WYD

V liste Efezanom sa píše: "V každý čas sa v Duchu Svätom modlite a proste, bdejte na modlitbách a vytrvalo sa prihovárajte za všetky bratov." (Ef 6, 18)
Modlime sa tiež aj my za Celosvetové stretnutie mládeže v Krakove, za všetkých, ktorí chcú prísť, za všetkých, ktorí prísť nemôžu, za všetkých, ktorí sa tam chcú stretnúť s Kristom, i za všetkých, ktorí Krista nepoznali.