Jazyky:            

Prayers for WYD - logo

Naposledy se přidali:

Co a kdy se modlit?

Naším cílem je se modlit okolo 21:00 hodin modlitbu za světové dny mládeže v Krakově. Čas není nějak striktně určený, je pouze doporučený :).

Modlitba:

Bože, milosrdný Otče,
který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku
a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,
svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka.

Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků.
Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa
a dej jim milost plodného prožití světového dne mládeže v Krakově.

Nebeský Otče,
učiň z nás svědky tvého milosrdenství.
Nauč nás přinášet víru pochybujícím,
naději rezignovaným,
lásku ochablým,
odpuštění viníkům a radost smutným.

Kéž se jiskra milosrdné lásky,
kterou jsi v nás roznítil,
stane ohněm přetvářejícím lidské srdce
a obnovujícím tvář země.

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás.
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.


Proč se modlit?

Modliteb není nikdy dost!

Papež František nás každý den vyzývá k modlitbám za světový mír, za rodiny, nemocné, za nenarozené životy, za lidi odvrácené od Boha, za hlavy států, za lidi, kteří konají zlo, za mládež. Ve světě se děje spousta zla, ale ve společné modlitbě je ohromná síla!

Proto svěřme Pánu ve společné modlitbě:

  • papeže Františka
  • lidí, kteří na SDM přijedou
  • lidí, kteří na SDM přijet nemohou
  • bezpečnost na SDM
  • dobré prožití SDM
  • přípravu SDM
  • všechny, kteří zde chtějí potkat Krista
  • všechny, kteří zde budou chtít udělat důležitý životní krok
  • všechny, kteří se zde budou cítit osamoceni
  • všechny, kteří zde budou prožívat nějaké smutky, strasti


Pár tweetů papeže Františka

"Drazí zasvěcení: probuďte svět! Buďte svědky různorodosti myšlení, jednání a života!"

"Drazí mladí přátelé, vaše jména jsou zapsána v nebi, v milosrdném srdci Otce. Buďte stateční a jděte proti proudu!"

"Největším darem, který si můžeme navzájem dát, je láska, milosrdný pohled, ochota naslouchat a chápat, slovo povzbuzení a modlitba."

"Mladí lidé! Bůh je na vaší straně, věří ve vás, doufá ve vás!"