Jazyky:            

Přečti si o modlitbě

Nejde o nic neobvyklého, ale modlitba není nic obyčejného. Přečti si, co a kdy se chceme modlit a neboj se zapojit taky. Pozvi i další kamarády a kamarádky od Tebe z farnosti, spolča, školy, města. Do setkání zbývá pár dní, tak pojď s námi prosit Krista.

Přidej se k nám

Na začátku jsme byli dva, druhý den nás bylo 10, do týdne 100, dnes přes 160. Přidej se i Ty! Chceme vytvořit aktivní modlitební společenství, které se bude modlit za WYD v polském Krakově.

Modli se za WYD

V listě Efezanům se píše: "V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry." (Ef 6, 18)
Modleme se tedy i my za Celosvětové setkání mládeže v Krakově, za všechny, kteří chtějí přijet, za všechny, kteří přijet nemohou, za všechny, kteří se tam chtějí setkat s Kristem, i za všechny, kteří Krista nepoznali.